Dziś jest: czwartek, 15-11-2018
Imieniny: Amielii, Idalii, Leopolda
46-060 Prószków, ul. Zamkowa 8
Telefon: 77 464 80 92
Fax: 77 464 80 68

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zmiany, wyjaśnienia

Dostawa oleju opałowego dla Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie

DOCSIWZ.doc

DOCOświadczenie o spełnianiu warunków udziału ... - zał. nr 1.doc

DOCzał. 2 - formularz ofertowy.doc

DOCzał. 3 - wykaz dostaw.doc

DOCWykaz robót powierzonych podwykonawcom - zał. nr 4.doc

DOCzał. 5 - wzór umowy.doc

DOCOświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - zał. nr 6_2.doc