Dziś jest: wtorek, 16-01-2018
Imieniny: Mascelego, Walerii, Włodzimierza
46-060 Prószków, ul. Zamkowa 8
Telefon: 77 464 80 92
Fax: 77 464 80 68

Informacje ogólne

Stowarzyszenie 

„Z uśmiechem dla uśmiechu – stowarzyszenie Prószków”

 

Adres siedziby :

46-060 Prószków, ul. Zamkowa 8

Kontakt : tel. 77 / 4648092 w. 27 lub 43   fax : 77 / 4648068

kasiasarga@wp.pl

 

KRS 0000379101

NIP : 9910483684

REGON : 160388023

 

Nr r-ku bankowego :

BS w Gogolinie O/Prószków nr 41 8883 1031 2002 2001 4463 0001

 

Władze Stowarzyszenia :

Katarzyna Sarga              - Przewodniczący

Barbara Wawrzinska        - Sekretarz

Barbara Front                  - Skarbnik

Tomasz Perka                 - Członek

Beata Smarzlik                - Członek

 

Komisja Rewizyjna :

Joanna Gawlik

Katarzyna Korpacka

 

Stowarzyszenie „Z uśmiechem dla uśmiechu – stowarzyszenie Prószków” powstało 10 marca 2011 r. z inicjatywy pracowników Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie i zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem : KRS 0000379101.

Stowarzyszenie jest organizacją typu „non profit” i posiada osobowość prawną. Działa na podstawie własnego statutu.

Do podstawowych celów działania Stowarzyszenia należy :

 

  1. szerzenie w społeczeństwie wiedzy o potrzebach i problemach niepełnosprawnych,
  2. wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym w rozwoju i przystosowaniu dożycia w społeczeństwie,
  3. udzielanie pomocy oświatowo-wychowawczej i rehabilitacyjnej osobomniepełnosprawnym nie będącym mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie,
  4. pomoc finansowa w realizacji zadań statutowych Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie,
  5. udzielanie w różnej formie wsparcia w tym finansowego osobom i rodzinom potrzebującym,  
  6. niesienie kompleksowej pomocy (rehabilitacyjnej, korekcji, kompensacji,stymulowania)w rozwoju psychoruchowym w pierwszej kolejności  mieszkańcomDomu Pomocy Społecznej w Prószkowie,
  7. wspomaganie różnych form kształcenia i dokształcania kadry terapeutycznej orazrodziców i opiekunów.